header foto header foto
 

Algemene Ledenvergadering (ALV)

donderdag 12 oktober 2023   |   19:30 - 21:30   |   Clubhuis HCK
Tijdens de ALV is er onder meer een bestuurswissel aan de orde. Twee leden verlaten het bestuur en zijn niet herkiesbaar. Minimaal 1 nieuw bestuurslid is gewenst. 
Een uitbreidere toelichting op dit agendapunt is gemaild op 13 juli jl.
 

Contact

Adres
Sportpark Hagenbroek
Hilbert van Dijkstraat 3,
8264 PC Kampen
038 331 7193