header foto
 

Club Beleid en andere aanverwante zaken

Binnen HCK gelden een aantal regels waaraan een ieder geacht wordt zich te houden.


Deze regels zijn verwerkt in de verschillende beleidsstukken, waarvan de documenten hieronder te vinden zijn.


Handleiding LISA app

Reglement Kledingfonds

Beleid Gedragsregels 

Contact

Adres
Sportpark Hagenbroek
Hilbert van Dijkstraat 3,
8264 PC Kampen
038 331 7193