header foto header foto
 

Club Geschiedenis

Clubgeschiedenis 

In mei 1970 werd de Hockey Club Kampen opgericht. Een stel hockey-enthousiastelingen, waarvan de meesten in hun vroegere woonplaats al hadden gehockeyd, staken de hoofden bij elkaar en zo ontstond de HCK. 
Op en veldje bij drankenfabriek Siebrand werden de eerste trainingen gehouden en daarna is een poosje getraind op een veld in IJsselmuiden waar nu het politiebureau staat. 
Van de gemeente Kampen konden, aan de andere kant van de IJssel, op Seveningen velden worden gehuurd. Van een oude werkkeet werd het clubhuis gebouwd. Niet mooi, maar wel erg gezellig. Overal werden gebruikte tafels en stoelen vandaan gesleept en zo kwam de kantine aan zijn inventaris. 

Al gauw ondersteunde een heuse piano de ‘moedige klanken uit de koene HCK-kelen’. Het was nog een hele kleine club waar de leden elkaar in lief en leed steunden. In het voorjaar, de zomer en de herfst was het een waar genoegen om daar in de uiterwaarden van het Ganzediep te spelen. Maar dan ’s winters! Een goede Kamper uitdrukking om duidelijk te maken dat aan iemands verstandelijk vermogen wordt getwijfeld, is: "Hij heeft ze op Seveningen lopen”. Namelijk, een boer die in de herfst zijn koeien daar in de wei had staan, was niet bepaald slim. Vrijwel zeker moesten die arme dieren het loodje leggen als plotsklaps het Ganzediep buiten zijn oever trad. Hetzelfde lot trof ook de hockeyvelden, die door het wassende water ’s winters veranderden in een grote waterplas. 
Ondanks het feit dat het clubgebouw de deuren hermetisch gesloten hield, wist het water via alle kieren en naden toch het clubgebouw binnen te dringen. Het clubgebouw werd omgetoverd in een overdekt zwembad en bij vorst zelfs in een overdekte ijsbaan. 
Niet voor niets heette de kantine " het aquarium”! Maar de wakkere HCK-ers van het eerste uur voorzagen dit steeds voortijdig en zetten al het meubilair en ander materiaal op verhogingen. Zelfs de piano moest op zijn oude dag nog meemaken om, uit lijfsbehoud, ’s winters in hogere regionen te moeten verkeren. Ondanks al deze ongemakjes was het een gezellige tijd. 

De HCK begon te groeien. Ook de kinderen van de senioren begonnen te hockeyen en toen zij hun vriendjes en vriendinnetjes meenamen, ontstonden de eerste jeugd teams. 
Jaren ging dat zo door. Toch voorzag het toenmalige bestuur dat, wilde de club een flinke vereniging worden, het zo niet kon doorgaan. Voorwaarden waren dat er betere velden, douches en kleedkamers moesten komen. Bovendien was het, vooral voor de jeugd, belangrijk om de velden aan Kamper kant van de IJssel te krijgen. 

In 1980 was het zover. In dat jaar kon het schitterende complex op Hagenbroek in gebruik worden genomen: twee wedstrijdvelden, een verlicht trainingsveld en een modern clubgebouw met daarin mooie kleed- en doucheruimten en een gezellige kantine. 

In 1992 werd er niet meer op gewoon gras gespeeld, maar kreeg de HCK kunstgras voor een hoofdveld en lapte de club zelf bij voor een ‘kwart’-veld. Naast het hockey was er natuurlijk ook tijd voor flinke feesten. O.a. voor het 25-jarig bestaan van de club werd een tentenkamp opgezet en de jeugdteams overnachtten in het clubhuis in verband met de 100-jarige Hockeybond. 

Lief, maar ook leed … de HCK ontkwam niet aan het tragische verlies van haar dierbaren. Met bloemen, gedichten, knuffels of brieven werd bewogen afscheid genomen. Rond 2004 groeide de club pas flink door naar het huidige ledenaantal van boven de 250 leden .... wat weer consequenties kreeg voor de veldcapaciteit. 
Zo werd op 18 juni 2011 een nieuw half kunstgrasveld in gebruik genomen. Dat had eigenlijk een groot veld moeten zijn, maar helaas een kamper UI. De gemeente had al jaren eerder een kunstgrasveld laten aanleggen voor de korfbalverening Wit-Blauw op een plek, waardoor het in 2011 niet meer mogelijk bleek ook een extra heel veld voor de hockeyclub te situeren. 

Voor het begin van het seizoen 2012-2013 is de toplaag van het grote veld vervangen en beschikt de club weer over een goede speelmat. Voor het seizoen 2013-2014 wordt de kantine en de ruimte tussen het gebouw en het hoofdveld aangepakt. Eind 2013 zal dat ook op een feestelijke manier in gebruik genomen worden. Het seizoen 2013-2014 wordt gestart met veel teams die op een goed niveau in de competitie gaan meedraaien. Er is weer veel werk verzet en er staat veel op stapel.
Gedurende het seizoen 2013-2014 is gestart met een klus-team op de dinsdagavonden, die de renovatie van het clubgebouw heeft opgepakt. De ruimte voor de kantine is voorzien van een terras, er is een grote opgang gemaakt naar het terras/kantine. Het terras boven is uitgebreid tot de volle breedte van het gebouw, er is nieuw meubilair binnen en buiten gekomen, er is geverfd en er is een nieuwe keuken geplaatst. Bij de start van het seizoen 2015-2016 wordt dit goede werk voortgezet met kleinere klussen en de invulling van de details.
Bij de start van het seizoen 2015-2016 is het kledingfonds opgestart en is elk spelend lid in een nieuw clubshirt gestoken en bijbehorende sokken met clublogo.
Zie de agenda elders op deze site over de actuele zaken. Wordt vervolgd.