header foto header foto
 

Technische Commissie

Technische Commissie HC Kampen

De Technische Commissie (TC) heeft een aantal taken binnen de club. De meest bekende is waarschijnlijk het maken van de teamindelingen, in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dit doet de TC in nauwe samenwerking met het wedstrijdsecretariaat. 
Direct verbonden aan de teamindelingen is ook het plaatsen van nieuwe leden in een team gedurende het seizoen. Uiteraard in overleg met de trainers en coaches.

Een andere taak van de TC is het trainingsschema maken en op alle trainingsuren een trainer inplannen. Het trainingsschema is iets wat hele sportieve jaar aandacht vraagt. Soms valt er iemand uit als gevolg van ziekte bijv; dan moet er vervanging geregeld worden.
Omdat de TC het trainingsschema maakt, is de TC ook het aanspreekpunt voor alle trainers. 

Tevens is opleiding van trainers iets wat de TC organiseert en ook het aanbieden van oefenstof / inspiratie voor trainingen regelt de technische commissie.

Kortom, een commissie die met veel facetten van het hockeyspel te maken heeft en organisatorisch breed binnen de club.