header foto header foto
 

Lidmaatschap Contributie

CONTRIBUTIE TARIEVEN 2023-2024 PER JAAR

Jeugd O8 (onder 8 jaar) €121,00
Jeugd O9 & O10 (8 en 9 jarigen) €156,00
Jeugd O12 & O14 (10, 11, 12 en 13 jarigen) €209,00
Jeugd O16 & O18 (14, 15, 16 en 17 jarigen) €222,00
Senioren (18 jaar en ouder) €272,00
Studentenlid €222,00
Trimhockey €156,00
Hockey7 €182,00
Entree 1-malig €16,50
Gezinskorting (zelfde adres), 2e =5%, 3e en verder = 10%

Een speler/speelster die deelneemt aan de zaalhockey competitie wordt in de maand februari een zaalhockey contributie in rekening gebracht van 77,50 Euro.

De begripsbepaling voor Studenten lid is: "een lid dat studerend is en een toelage (studiefinanciering) ontvangt op grond van de WSF (Wet Studie Financiering)”.

Contributie wordt via automatische incasso geïnd.

Bij automatische incasso kan men kiezen tussen 1 termijn (nov) of 8 termijnen

Kledingbeleid – Het kledingbeleid van HCK is dat er uniforme kleding wordt gedragen die door de club beschikbaar gesteld wordt. De kosten hiervoor in seizoen 2023/2024 zijn 28,50 euro per jaar en wordt per automatisch incasso geïnd.

• Een oranje polo-shirt
• Een zwarte broek of rok
• Oranje sokken


Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk/per mail geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (1 mei) via het email adres: [email protected]

Opzeggen via de trainer/coach is niet mogelijk!

Indien een lid na 1 mei opzegt, is er contributie verschuldigd voor het volgende seizoen. Voor meer informatie of hockey kunt u contact opnemen met: [email protected]

Het functioneren van HCK is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Indien er geen structurele of incidentele vrijwillige taak binnen de club uitgevoerd wordt, zijn wij genoodzaakt €76,50 per lid/gezin in rekening te brengen.

Dit wordt aan het begin van het seizoen in rekening gebracht. Uiteraard wordt dit bij meerdere leden per adres slechts 1 x in rekening gebracht. Mocht er gedurende het seizoen toch een taak volbracht worden, dan kan de €76,50 middels een berichtje aan de penningmeester teruggestort worden.

Op de site vindt u de intekenlijst voor mogelijke taken/functies of werkzaamheden. Bardiensten en het rijden binnen en team vallen niet onder vrijwilligerstaken.


Samen voor alle kinderen


Wilt u uw kind van 0 tot 18 jaar laten sporten maar kunt u het geld voor de contributie eigenlijk niet missen? Dan heeft u misschien recht op een financiële bijdrage. De gemeente Kampen kan hier wellicht in ondersteunen. U kunt een aanvraag doen via de website van Samen voor alle kinderen. Dit kan voor meerdere kinderen uit een gezin. De bijdrage is bijvoorbeeld voor sport maar kan voor meerdere doeleinden worden ingezet.

Op de website https://www.kampen.nl/samen-voor-alle-kinderen staat de informatie van de gemeente Kampen over deze regeling. De bijdrage voor sport is bijvoorbeeld voor: contributie, wedstrijden, sportkampen, sportkleding en materiaal.

Voor jongeren van 18 tot 21 jaar is soms ook ondersteuning mogelijk. Zij kunnen bijvoorbeeld een Meedoenbon aanvragen om mee te doen aan sport of activiteiten.