header foto header foto
 

Lidmaatschap Contributie

CONTRIBUTIE TARIEVEN 2021-2022 PER JAAR

Jeugd E en F (8/9 en 6/7 jarigen) €135,00
Junioren C en D (12/13 en 10/11 jarigen) €181,50
Junioren A en B (16/17 en 14/15 jarigen) €192,00


Senioren (18 jaar en ouder) €260,00
Studentenlid €206,00
Trimhockey lid €149,00
Trainend lid €76,50
Entree 1-malig €16,50
Korting elk volgend (gezins)lid op hetzelfde adres €8,00 


Een speler/speelster die deelneemt aan de zaalhockeycompetitie wordt in de maand februari een zaalhockeycontributie in rekening gebracht van 68,50 Euro. Voor alleen het volgen van de zaalhockeytraining wordt 35,00 Euro in rekening gebracht.

De begripsbepaling voor Studenten lid is: "een lid dat studerend is en een toelage (studiefinanciering) ontvangt op grond van de WSF (Wet Studie Financiering)”.

Aan zaalhockeycompetitie jeugd zijn 28,50 euro kosten verbonden, ook deze worden in de maand februari geïnd. Voor alleen het deelnemen aan zaalhockeytraining wordt 14,50 Euro in rekening gebracht.

Contributie wordt via automatische incasso geind.

Bij automatische incasso kan men kiezen voor 1 termijn (nov) of 4 termijnen (okt/jan/mrt/april)

Kledingbeleid – Het kledingbeleid van HCK is dat er uniforme kleding wordt gedragen die door de club beschikbaar gesteld wordt. De kosten hiervoor in seizoen 2021/2022 zijn 28,50 euro per jaar en wordt per automatisch incasso geïnd (nov).

• Een oranje polo-shirt met zwarte rand
• Een zwarte broek of rok
• Zwarte sokken met oranje loge opdruk 

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk/per mail geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (1 juli) via het email adres: [email protected]

Opzeggen via de trainer/coach is niet mogelijk!

Indien een lid na 1 juli opzegt, is er contributie verschuldigd voor het volgende seizoen. Voor meer informatie of hockey kunt u contact opnemen met: [email protected] 

Het functioneren van HCK is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Indien er geen structurele of incidentele vrijwillige taak binnen de club uitgevoerd wordt, zijn wij genoodzaakt €76,50 per lid/gezin in rekening te brengen.

Dit wordt aan het begin van het seizoen in rekening gebracht. Uiteraard wordt dit bij meerdere leden per adres slechts 1 x in rekening gebracht. Mocht er gedurende het seizoen toch een taak volbracht worden, dan kan de €76,50 middels een berichtje aan de penningmeester teruggestort worden.

Op de site vindt u de intekenlijst voor mogelijke taken/functies of werkzaamheden. Bardiensten en het rijden binnen en team vallen niet onder vrijwilligerstaken.